Tuesday, November 06, 2007

3pm Lunch

Lawrence: Bakit ba kasi hindi pa?

Chris: Kasi nga, diba, sabi sa Sex & the City, ang dating parang paghahanap ng sapatos. If the shoe fits, wear it. Pag hin...

Rye: Tse! The shoe fits. Kaya lang leather shoes ang sinusukat mo. Pero in reality, ang hinahanap mo Chuck Taylor.